logo
"Fii integru, obiectiv,competent si respecta confidentialitatea informatiilor dobindite ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri si cu siguranta atunci esti un profesionist."

Servicii

Firma noastra ofera urmatoarele servicii:

Audit

Activitatea de audit reprezinta ponderea in cadrul serviciilor oferite si include:

 • auditul situatiilor financiare
 • auditul intern
 • auditul fondurilor nerambursabile
 • servicii conexe ale acestei activitati.

Auditul financiar contabil se interpune intre producatorii si utilizatorii informatiei contabile, auditorii isi asuma responsabilitatea certificarii ca situatiile financiare sunt intocmite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu norma contabila nationala sau in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate.

Echipa de auditori din cadrul societatii detine competenta , cunostinte si experienta pe acest domeniu din anul 2001 iar principiile de etica profesionala sunt: independenta, integritate, obiectivitate,confidentialitate si asigurarea unor standarde de calitate in concordanta cu politicile interne ale firmei si Standardele Internationale de Audit.

Contabilitate

Echipa este formata din profesionisti,experti contabili si contabili autorizati , membri si ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania .

Serviciile prestate sunt conforme cu Directiva a IV a , Directiva a VII a a Comunitatii Economice Europene sau Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS)

Prestam in pricipal servicii legate de :

 • contabilitate financiara
 • contabilitatea de gestiune
 • intocmirea situatiilor financiare
 • intocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli
 • operatiuni de divizare, fuziune

Consultanta

Serviciile de consultanta acopera toate aspectele care au impact financiar asupra activitatii unei societati, fiind axate pe urmatoarele domenii:

Consultanta financiara

 • evaluarea afacerii
 • analiza diagnostic

Alte servicii :

 • studii de fezabilitate, planuri de afaceri
 • elaborarea de rapoarte pentru obtinerea de credite